Meniny na web
img

           Základná škola Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

 

 

Úhrada poplatkov za Školský klub detí

podľa Zákona NR SR č.596/2003 Z. z a Vyhlášky č. 28/1995 Z. z

podľa Zákona NR SR č. 245/2008

                                                              

                                                                                

Mesačný poplatok za pobyt žiaka v ŠKD je 15,82 € .

1. Mesačný poplatok za pobyt žiaka v školskom klube detí podľa § 114 uhrádza zákonný zástupca žiaka. Výška poplatku je podľa platnej legislatívy.

 

2. Poplatok za pobyt žiaka v ŠKD sa uhrádza buď mesačne, vždy najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca alebo naraz, podľa finančných možností rodičov.

Za obdobie september – december 2016 je posledná splátka najneskôr do 10.12.2016 a za obdobie  január – jún 2017 je posledná splátka najneskôr do 10.06.2017.

 

3. Poplatok za pobyt žiaka v ŠKD sa uhrádza bezhotovostnou platbou na príjmový účet školy vo VÚB

 

číslo účtu 1640438558/0200

IBAN: SK04 0200 0000 0016 4043 8558

     a to nasledovne jednou z možností :

    

       a) poštovou peňažnou poukážkou

       b) platbou z účtu zákonného zástupcu na príjmový účet školy

       c) vložením poplatku priamo na príjmový účet školy

Pri každom spôsobe úhrady musí byť uvedené meno žiaka a mesiac, za ktorý poplatok zaplatil.

RNDr. Anna Tomčániová

riaditeľka školy

0 move Play Again
september 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Go to top