Meniny na web
img

Triedna učiteľka : Mgr. Irena Knapiková

počet žiakov v triede : 17

Alušic Maximilián
Ganobčík Marek
Gubranová Natália
Kvachan Arseniy
Martini Bruno
Misányiová Diana
Orth Patrick Christian
Palková Alexandra
Potocká Alexandra
Radičová Patrícia
Sekáč Samuel
Spiššáková Lucia
Svobodová Viktória
Šimunič Martin
Šlézová Anna Mária
Vencl Tomáš
Zabák Martin
Go to top