Meniny na web
img

Záverečná správa ku Grantovému projekt č. 59/2016-SK

Modernizácia spoločných priestorov

 

ZŠ Ružová dolina patrí v mestskej časti Ružinov k najstarším školám s dlhoročnou tradíciou od roku 1960. Bezprostredné okolie školy sa menilo formou revitalizácie okolia školy, úpravou areálu školy výsadbou okrasných kríkov, tráv a kvetov tak, aby bol viac využiteľný pre výučbu, ale aj relax detí, rodičov a širokej verejnosti v najbližších rokoch resp. desaťročiach. Tento projekt bol realizovaný v roku 2015. Združenie rodičov a priateľov školy Ružová dolina 29 s pomocou Grantového projektu Mestskej časti Ružinov v roku 2016 pokračovalo s obnovou interiéru tejto školy.

Vstupný vestibul Základnej školy Ružová dolina 29 si doposiaľ asi pamätal ešte obdobie 60-tych rokov. V rámci projektu sa realizovalo vymaľovanie celej vstupnej haly v príjemnej zelenej farbe, ktoré financovalo naše ZRPŠ.

Revitalizovali sa všetky drevené obklady stĺpov, drevených rámov, dreveného obloženia črepníkov formou opracovania dreva a následného náteru. Impozantné steny oddelených častí pre 1. a 2. stupeň ZŠ dostali tapety primerané veku žiakov. Pre 1. stupeň základnej školy je to tapeta „Save the planet“ s cieľom pripomínať žiakom environmentálnu ochranu planéty a žiakom 2. stupňa geografická tapeta sveta.

Staré tabuľové vitráže boli nahradené bezpečnými panelmi, ktoré budú slúžiť ako informačné tabule.                      

Pri vstupe do školy bolo umiestnené logo školy Ružová dolina 29.

Je nutné spomenúť, že krátením grantu sme ešte nezrealizovali napr. výmenu svetelných telies. V pláne na rok 2017 máme aj rozsiahlejšiu výmenu kvetín v renovovaných drevených črepníkoch.      

Projekt svoj primárny cieľ splnil v plnej miere vytvorením priestoru motivujúceho žiakov k vnímaniu environmentálnych aspektov. 

Propagácia tohto projektu je zverejnená na stránke školy, na Facebookovom profile ZRPŠ ZŠ Ružová dolina 29.

Deti a pedagógovia ZŠ Ružová dolina 29 ďakujú Mestskej časti Bratislava – Ružinov za poskytnutý grant.

V Bratislave dňa 5. decembra 2016         

 

Grant 2016          

Go to top