Meniny na web
img

Postup krokov pri poukázaní 2% dane z príjmov

I. Ak si podávate daňové priznanie sami (napr.živnostníci)

1. Ak vypľňate Daňové priznanie pre fiyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO poďľa § 50 zákona.

Ak vypľňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. oddielu s názvom “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Minimálna výška poukázaných 2% dane z príjmu je 3,32 Eur.

2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2014 doručte vášmu daňovému úradu a uhradte daň.

II. Ak ste zamestnaní

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Tlačivo si nechajte potvrdiť od zamestnávateľa. Z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2%  z Vašej zaplatenej dane , ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3,32 Eur.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúce 2% zaplatenej dane. Pokyny k vyplneniu sú uvedené v Poučení.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite /doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

III. Ak ste firma (právnická osoba )

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 dane – “IV.časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby ” Riadne vyplenené daňové priznanie doručte v lehote , ktorú máte na podanie daňového priznania svojmu daňovému úradu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Minimálna výška poukázaných 2%  dane z príjmu je 8,30 Eur.

Tlačivo na stiahnutie : VYHLÁSENIE 2% dane

Go to top