Triedna učiteľka : Mgr. Anna Suchanovská

počet žiakov v triede : 19