Meniny na web
img

Časť Bratislavy, ktorú dnes označujeme ako Bratislava II. výrazne zmenila svoj vzhľad po roku 1960. Dôsledkom urbanizácie a rozvoja začali vyrastať v týchto lokalitách nové sídliská ako Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky, Ostredky, Pošeň   a iné. Prílev mladých rodín sa malými deťmi si vyžiadal výstavbu jasiel, škôlok a škôl. Tak tomu bolo aj na sídlisku Ružová dolina, kde v tomto období vyrástli 2 školy. Jednou z nich bola aj ZŠ Ružová dolina 29, ktorá prvý raz privítala žiakov a pedagógov v septembri 1962.

slide2
  

Prvým riaditeľom v školskom roku 1962/1963 bol Rudolf Krumpal. Škola mala veľa mladých, odborne pripravených pedagógov, ktorí využívali aktuálne formy práce so žiakmi. Dobre fungovali aj záujmové krúžky, najmä tanečný, gymnastický, šachový, výtvarný
a mimoriadne úspešný spevácky zbor. Tento získal mnoho ocenení v rámci mesta i Slovenska.
   Netrvalo dlho a  už v roku 1970 sa škola začala špecializovať na vyučovanie cudzích jazykov. Vytvárali sa prvé triedy s rozšíreným vyučovaním ruského a anglického jazyka. V roku 1975 pribudli triedy s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka.
   Škola mala každoročne zastúpenie svojich žiakov na rôznych súťažiach v cudzích jazykoch, matematickej, zempisnej a chemickej olympiáde, ako aj na športových podujatiach, kde sa žiaci umiestňovali na horných pozíciách.
   Postupne ako bežal čas, počet detí v tejto lokalite ubúdal a z tohto dôvodu došlo v roku 1980 k zlúčeniu dvoch základných škôl. Základná škola Schiffelova (dnešný názov Sklenárova) a ZŠ Ružová dolina sa zlúčili do jednej so spoločným názvom ZŠ Ružová dolina.

Go to top