Meniny na web
img

Čo ponúka naša škola?

 

 • Príjemnú rodinnú atmosféru
 • Vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka
 • Vyučovanie dvoch cudzích jazykov (ANJ a NEJ )
 • 100 % plne kvalifikovaný pedagogický zbor
 • Aktivity a spolupráca školského špeciálneho pedagóga
 • Dve počítačové učebne, odborné učebne, vlastnú telocvičňu, žiacku knižnicu
 • Samostatne vyčlenené priestory na činnosť školského klubu detí
 • Pestrú činnosť školského klubu detí od 6.30 hod. do 17.30 hod.
 • Príprava na vyučovanie a písanie úloh v školskom klube detí
 • Školský dvor – slúži na pobyt na čerstvom vzduchu počas veľkých prestávok a rekreačných hodín telesnej a športovej výchovy
 • Nové multifunkčné školské ihrisko
 • Areál školy s altánkami a vysadenou zeleňou – slúži na odpočinkovú a vzdelávaciu činnosť žiakov
 • Vlastnú školskú kuchyňu a jedáleň
 • Záujmové útvary z rôznych oblastí podľa záujmu žiakov
 • V telocvični školy BEDMINTON pod vedením profesionálneho trénera a školu KUNGFU a TAIJI
 • Prezentáciu talentovaných žiakov účasťou na športových, záujmovo-umeleckých súťažiach a predmetových olympiádach
 • Aktivity na projektoch
 • Aktivity k ochrane zdravia, osobnostného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy
 • Návštevy kultúrnych podujatí, exkurzie, pobyty v škole prírode
 • Akcie pre rodičov a deti
Go to top