Meniny na web
img

Úspechy našich žiakov

v školskom roku 2015/2016

Úspešní riešitelia obvodných kôl olympiád a postupových súťaží:

 

Talentová súťaž Ružinovský idol 2016:

Gabriela Bednárová VII. A - 3. miesto

 

Olympiáda z anglického jazyka:

Martin Valent IX. A

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:

Martin Valent IX. A

 

Hviezdoslavov Kubín:

Michaela Gajdošová VI. A (poézia - 2. miesto)

 

Geografická olympiáda:

Michal Musil VII. A

 

Pytagoriáda

Valéria Argunova III. A

Timur Blentič IV. A

Nina Nagyová IV. A

 

Úspechy našich žiakov

v školskom roku 2014/2015

 

Úspešní riešitelia obvodných kôl olympiád a postupových súťaží:

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:

 

Laura Gajdošíková IX. A

 

Hviezdoslavov Kubín:

 

Laura Gajdošíková IX. A (3. miesto)

 

Chemická olympiáda:

 

Laura Gajdošíková IX. A

 

Geografická olympiáda:

 

Jakub Valentko V. A

 

Laura Gajdošíková IX. A

 

Matematická olympiáda:

 

Martin Čermák V. A

 

Pytagoriáda

 

Martin Vencl IV. A

 

Dominika Kučerová IV. A

 

Martin Čermák V. A

 

Roman Rakytiak V. A

 

Juraj Ševčík VI. A

 

Nina Červeňová VI. A

 

Matematický klokan, celoslovenská súťaž:

 

Timur Blentič III. A

 

Roman Rakytiak V. A

 

Pykopretek:

 

Žiaci VI. ročníka 4. miesto v rámci Bratislavského kraja

 


 

 

Úspechy našich žiakov

v školskom roku 2013/2014

Úspešní riešitelia obvodných kôl olympiád a postupových súťaží :

Olympiáda v anglickom jazyku:

Zuzana Mišíková VIII.A

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:

Laura Gajdošíková VIII. A

Chemická olympiáda:

Jakub Nguyen IX. A

Michal Vrškový IX. A

Geografická olympiáda:

Klaudia Kolesárová V. A

Nina Červeňová V. A

Martin Zabák VI. A

Go to top